Altijd goed besteed

Algemene voorwaarden acceptanten

Deze pagina is voor het laatst aangepast op [31-08-2018].

Overeenkomst  QRADO

Qrado is een bedrijf waar particulieren of andere entiteiten digitaal een unieke code van een zelf bepaalde waarde kunnen kopen die ze vervolgens kunnen (laten) verzilveren bij aangesloten bedrijven.

Via deze overeenkomst spreken QRado.nl en de Acceptant met elkaar af dat de Acceptant zich aansluit bij QRado.nl.

 1. Algemeen

In deze overeenkomst bedoelen we met

Houder de persoon (of eventueel het bedrijf) die de code houdt. De houder kan zowel degene zijn de code koopt (koper), heeft gekocht of degene die de code houdt.

De code is de unieke code die digitaal wordt gekocht. Deze code vertegenwoordigd een gekozen waarde. Deze unieke code kan bij acceptanten worden ingewisseld tegen producten en/of diensten.

De acceptanten zijn de bedrijven die vermeld staan op de site van QRado.nl en die de code als betaling accepteren.

Wij, QRado.nl, zijn het bedrijf waar de code wordt gekocht.

 1. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van QRado.nl verklaard acceptant zich akkoord met deze voorwaarden voor acceptant.

 1. Partijen
 1. QRado.nl

en

 1. Acceptant, adres en financiële gegevens in te vullen op aanmeld-pagina  https://QRado.nl/aanmelden-als-acceptant , hierna te noemen “Acceptant”

 1. De code
 1. Via de website van QRado.nl: www.QRado.nl kunnen consumenten, maar ook bedrijven een code kopen.  De code wordt op elektronische wijze verstrekt via de door de koper verstrekte gegevens. De code is niet persoonsgebonden. De code kan worden overgedragen. De code kan worden gebruikt bij op de website vermelde acceptanten. De code is bruikbaar voor verzilvering in goederen en/of diensten. Als de code wordt gebruikt dan vervalt de geldigheid ervan.
 2. De code is niet herbruikbaar of herlaadbaar. Is de waarde van de aankoop lager dan de waarde van de code dan ontvang je automatisch een nieuwe code met de nieuwe waarde. Wij rekenen éénmalig voor deze transactie € 0,49. De geldigheidsperiode blijft ongewijzigd.
 3. Na koop van de code is deze maximaal 2 jaar geldig tenzij de koper een kortere geldigheidsperiode heeft geselecteerd. Acceptant accepteert binnen deze periode zonder beperking altijd in te leveren codes, zowel digitaal als in het bedrijf. Op het moment dat de geldigheid van de code vervalt dan komt de dan nog geldige waarde van de code ten goede aan een door de koper geselecteerd goed doel.
 4. De koper bepaalt zelf de waarde van de code.

 1. Betaling
 1. De koper betaalt het bedrag ter hoogte van de zelfgekozen waarde inclusief de kosten aan QRado.nl.
 2. Vanaf het moment van aankoop kan de code worden ingeleverd bij alle vestigingen van de acceptant..
 3. De acceptant kan verzilverde codes (digitaal) inleveren bij QRado.nl. QRado.nl zal binnen 31 dagen de waarde van de geldige code overmaken aan de acceptant op het bankrekeningnummer zoals genoemd in artikel 2. Te vergoeden codes staan vermeld in de beschermde account van de acceptant, in het QRado.nl dashboard.
 4. QRado.nl bied acceptanten de mogelijkheid tot adverteren. Deze advertentie(s) worden vanuit  een vooraf door acceptant gestort depot verrekend. acceptant bepaald zelf de hoogte van het depot. Het minimale factuurbedrag van QRado.nl zal aldijd € 5,- zijn.
 5. Acceptant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat binnen 2 weken na inschrijving het  logo met link van QRado.nl vermeld staat op de homepage van de website van de acceptant. QRado.nl houd zich het recht voor de overeenkomst(en) met een acceptant om deze reden op te zeggen.

 1. Intellectueel eigendom

QRado.nl noemt op haar website de acceptant als aangesloten bedrijf. Hiervoor maakt QRado.nl gebruik van het door acceptant gratis ter beschikking gestelde content. QRado.nl mag de naam en het logo van de acceptant vrijelijk gebruiken ten behoeve van de aanprijzing en verkoop van de cadeaubon.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Wanneer een code wordt gebruikt, is QRado.nl geen partij bij de overeenkomst tussen de houder en een acceptant maar maakt QRado.nl enkel de betaling via de code mogelijk. QRado.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (kwaliteit van) aankopen van goederen en/of diensten.
 2. QRado.nl is niet aansprakelijk voor het niet ononderbroken functioneren van de elektronische systemen. Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld vanwege een technische storing tijdelijk geen gebruikt kan worden gemaakt van de code.
 3. Mocht QRado.nl wel aansprakelijk blijken te zijn, dan zal dit nooit meer zijn dan de waarde van de code en het bedrag wat door de verzekering van QRado.nl wordt uitgekeerd.

 1. Einde van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen acceptant en QRado.nl wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. Wanneer een van de partijen de overeenkomst om wat voor reden dan ook wenst te beëindigen dan kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.  Na beëindiging blijven reeds uitgegeven bonnen desalniettemin geldig, maar zullen er geen nieuwe bonnen meer worden uitgegeven.
 3. Indien QRado.nl failliet gaat vervalt de geldigheid van uitgegeven codes. De acceptant hoeft codes vanaf datum van faillissement niet te accepteren. De overeenkomst eindigt vanaf datum faillissement van rechtswege
 4. Indien de acceptant failliet gaat dan kan (door de curator) geldige codes nog worden ingeleverd tot 3 maanden na faillissement waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 5. Een acceptant heeft de vrijheid om te stoppen met het accepteren van Qrado's. zijn gegevens worden bij eerste gelegenheid van de site gehaald.
 6. Echter de acceptant verplicht zichzelf om acceptant te blijven zolang er (nog) QRado's in omloop zijn die aléén bij deze acceptant inwisselbaar zijn (Bedrijfspecifieke QRado's)

 1. Geschillen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Wie maak jij blij?

Maak nu eenvoudig jouw QRado kadobon!