Altijd goed besteed

Algemene voowaarden

1 Algemeen


Deze pagina is voor het laatst aangepast op [06-02-2019].

In deze voorwaarden bedoelen we met Houder de persoon (of eventueel het bedrijf) die de code houdt. De houder kan zowel degene zijn de code koopt (koper), heeft gekocht of degene die de code houdt. De code is de unieke code die je digitaal koopt. Deze code vertegenwoordigd een gekozen waarde. Deze unieke code kan bij acceptanten worden ingewisseld tegen producten en/of diensten. De acceptanten zijn de bedrijven die vermeld staan op de site van Qrado en die de code als betaling accepteren.

Wij, Qrado.nl, zijn het bedrijf van wie je de code koopt.

Qrado.nl is gevestigd
in Roosendaal
support@qrado.nl
K.v.K.: 59659327
BTW: NL853529482B01

Wij willen je erop wijzen dat wanneer je de code koopt deze voorwaarden van toepassing zijn. Omdat wij alles digitaal doen worden onze voorwaarden ook via elektronische wijze beschikbaar gesteld. We kunnen je de voorwaarden ook per e-mail versturen als je daar om vraagt. Als je de code koopt stem je er uitdrukkelijk mee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Wij kunnen onze voorwaarden verbeteren / veranderen. Ook deze veranderingen zijn van toepassing op de overeenkomst maar wel pas 30 dagen nadat wij dit bekend hebben gemaakt. Mocht het zo zijn dat een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn, dan stellen wij een vervangende bepaling op die er zo veel mogelijk op lijkt op. De overige voorwaarden blijven van kracht.


2 De overeenkomst

De overeenkomst kan alleen via elektronische weg worden aangegaan. Op het moment dat je de code koopt en zo het aanbod van Qrado.nl aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand. Wij sturen je hiervan een e-mailbevestiging.

2A Herroepingsrecht

Voor (elektronische) aankopen heb je een herroepingsrecht. Echter omdat de code per direct betaalbaar is aan de ontvanger, is het herroepingsrecht NIET van toepassing. Voor het gebruik van onze dienst stem je er dan ook mee in af te zien van je herroepingsrecht.


3 Gebruik van de code

De code kan alleen via Qrado.nl worden gekocht. De code wordt op elektronische wijze verstrekt via de door de koper verstrekte gegevens. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven gegevens. Nadat de code is gekocht is de houder zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het gebruik van de code. De code is niet persoonsgebonden. Je kunt de code overdragen. Als je de code overdraagt, dan gaan alle rechten en plichten mee over naar de volgende houder. Als je de code overdraagt dan ben je verplicht om ook deze voorwaarden aan de volgende houder te geven. De code kan worden gebruikt bij op de website van Qrado.nl vermelde acceptanten op het moment dat je de code gebruikt (dus niet op het moment dat de code wordt gekocht). De beschikbare acceptanten vermeld op de website kunnen wijzigen. Qrado is hier niet voor verantwoordelijk. Ook kunnen wij niet garanderen dat bij de acceptanten altijd de code kan worden verzilverd. Als de code wordt gebruikt dan vervalt de geldigheid ervan. De code is niet herbruikbaar of herlaadbaar. Is de waarde van de aankoop lager dan de waarde van de code dan ontvang je automatisch een nieuwe code met de nieuwe waarde. Helaas moeten wij dan wél € 0,49 per extra betaling van je tegoed afboeken. De geldigheidsperiode blijft ongewijzigd. Na koop van de code is deze maximaal 2 jaar geldig tenzij de koper een kortere geldigheidsperiode heeft geselecteerd. Op het moment dat de geldigheid van de code vervalt dan komt de dan nog geldige waarde van de code ten goede aan een door de koper geselecteerd goed doel. Qrado.nl vergoedt geen rente over de waarde van de code. De koper bepaalt zelf de waarde van de code. Qrado.nl kan er voor kiezen om de geldige waarde van de code terug te storten en op die manier de overeenkomst zonder verdere vergoeding te ontbinden


4 Aansprakelijkheid

Wanneer een code wordt gebruikt, is Qrado.nl geen partij bij de overeenkomst tussen de houder en een acceptant maar maakt Qrado.nl enkel de betaling via de code mogelijk. Qrado.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (kwaliteit van) aankopen van goederen en/of diensten. Qrado.nl is niet aansprakelijk voor het niet ononderbroken functioneren van de elektronische systemen. Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld vanwege een technische storing tijdelijk geen gebruikt kunt maken van de code of dat de code later dan verwacht wordt geleverd. Qrado.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van de koop of het gebruik van de code. Mocht Qrado.nl wel aansprakelijk blijken te zijn, dan zal dit nooit meer zijn dan de waarde van de code en het bedrag wat door de verzekering van Qrado.nl wordt uitgekeerd.


5 Verlies, beschadiging

Wij vergoeden niet de waarde van de code als de code verloren, beschadigd of niet meer bruikbaar is. De houder kan contact opnemen met de helpdesk van Qrado.nl om te kijken naar een oplossing maar dit kunnen wij niet garanderen. Hiervoor kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. In geval van misbruik of fraude, ook bij een poging tot of een vermoeden van, kan Qrado.nl de toegang tot het Qrado.nl concept ontzeggen. Qrado.nl mag in dat geval de schade verhalen op de houder en/of de koper.


6 Koop

De koper bepaald de waarde van de te genereren code. Bovenop deze waarde zal de koper (bank-) kosten worden berekend.

Door betaling wordt de code gegenereerd en verstrekt. De code is vrijgesteld van BTW. Voor zover relevant zijn genoemde prijzen inclusief BTW.

Indien een QRado op een andere manier dan PDF wordt aangeschaft zullen wij voor zowel de gever als koper een account aanmaken. Bij aankoop van een QRado wordt er automatisch een account aangemaakt op basis van e-mail adres (als er geen geregistreerd account is op dit e-mail adres).


7 Klachten (regeling)

Klachten moeten binnen 14 dagen na de koop of binnen 14 dagen nadat de klacht ontstaat worden gemeld bij de helpdesk. Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Bij Qrado.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.


8 Geschillen

Op de overeenkomst tussen de houder en Qrado is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

Wie maak jij blij?

Maak nu eenvoudig jouw QRado kadobon!